Excellent English - Szkoła Języka Angielskiego
Podróże poszerzają horyzonty myślowe.


Excellent English - poziomy biegłości językowej

1 BEGINNERS (początkujący)
2 PRE - INTERMEDIATE (między początkującymi a średniozaawansowanymi)
3 INTERMEDIATE (średnio - zaawansowany)
4 FCE (średnio-zaawansowany wyższy)
5 CAE (zaawansowany)
6 CPE (biegły)