Excellent English - Szkoła Języka Angielskiego
Podróże poszerzają horyzonty myślowe.


Excellent English - Oferta

RODZAJ KURSU

CENA ZA GODZINĘ

ILOŚĆ GODZIN ROCZNIE

ŁĄCZNY KOSZT KURSU

Kurs roczny 15 zł / godzinę 100 godzin 1500 zł
Kurs przed egzaminem na konkretny poziom 5 zł/ godzinę 70 godzin 350 zł
Kurs wakacyjny 10 zł / godzinę 40 godzin 400 zł
Kurs dla dzieci (7-15 lat) 10 zł / godzinę 80 godzin 800 zł
Kurs przed maturą 10 zł / godzinę 80 godzin 800 zł